پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان فارس

پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان فارس


نام شهر کد شهر
آب باریک 0752439
آب پرده 0711678
آب جهان 0732666
آباده 0751
آباده طشک 0732572
آباده مرشدی 0752331
آبسرد 0792336
آبگرم 0712565
آرجویه 0791275
آرودان 0782653
آسپاس 0752464
آسمان جرد 0792346
آشنا 0782459
آغصه 0782225
آهنگری 0722433
ابنو 0712732
ابوالوردی 0729724
احمدآباد/شیراز 0712639
احمدآباد/مرودشت 0729472
احمدمحمودی 0782337
اربابی سفلی 0712567
ارد 0782226
اردکان سپیدان 0712722
ارسنجان 0729762
استهبان 0732422
اسفیان 0712738
اسکان عشایر 0722423
اسلام آباد/جهرم 0792431
اسلام آباد/دارنگون 0711870
اسماعیلآباد 0792348
اسیر 0782624
اشکنان 0782572
افزرشمالی 0792435
اقلید 0752422
اکبرآباد/ششده 0732378
اکبرآباد/قرآن 0711242
اکبرآباد/کوار 0712574
امامزاده/اسماعیل 0752443
امیرحاجیلو 0732377
انارستان 0721239
انارک 0752361
انجیره 0729465
اهل 0782577
اوز 0782362
ایاسجان 0712763
ایج فسا 0732426
ایزدخواست 0752226
ایزدخواستباصری 0711276
باب انار/خفر 0792322
بابائی 0752465
بابامنیر 0722482
بابامیدان 0722432
باجگاه 0711275
بادنجان 0791276
باغ 0782246
باغ صفا 0752335
باغ کبیر 0792347
باغان 0782461
بالاده بیرم 0782425
بالاده کازرون 0722236
بالاشهر 0792337
بانش 0712766
بایگان 0712645
باینوج 0732649
برایجان 0792338
برج سید 0722265
برشنه 0712727
برگان 0732634
برم سیاه 0722461
بریانک 0728451
بریز 0781228
بریسکان 0732642
بزن 0711620
بسترم 0732585
بشنه 0732558
بکان 0752442
بکیان 0729665
بلغان 0782324
بنارویه

/ 0 نظر / 21 بازدید