على،مظهر جهاد و رهبرى

على،مظهر جهاد و رهبرى

 جنگ على مظهر شمشیر و قدرت جهاد در جبهه و همچنین قهرمان رهبرى جنگ است.و این،غیر از قهرمانى جنگ است،او مظهر فرماندهى است.بلافاصله در احد بعد از افتادن حمزه،على به عنوان هم بزرگترین شمشیر زن و هم بزرگترین رهبر جبهه و فرمانده جنگ مشخص و مطرح مى‏شود.تا موقعى که حمزه بود،بزرگتر بودن حمزه،قهرمانى او و شخصیت‏شگفت او مطرح بود(حمزه در خود احد مى‏افتد و به وسیله‏«وحشى‏»ترور مى‏شود».

احد پنج جبهه است:در جبهه اول پیروزى با مسلمانهاست،جبهه دوم شکست‏بسیار شگفت‏انگیز مسلمانها،متلاشى شدن جبهه و کشته‏شدن مصعب بن عمیر فرمانده و افتادن پیغمبر در آن گودال و زخمى شدن و مجروح شدنش است.بعد که در اینجا جبهه متلاشى مى‏شود،على مثل یک روح و با سبکبارى یک روح جلو جبهه را مى‏گیرد و بر مى‏گرداند وبراى حمایت از جان پیغمبر دور او را مى‏گیرد و همچنین باز با سرعت در جلو خندق،سنگر را براى برگرداندن فراریها مى‏گیرد،و با این تلاش شگفت انگیز،در موقعى که همه چیز متلاشى شده بود جبهه سوم را مى‏سازد و(هنگامى)که همه مدینه تهدید شده بود و پیغمبر در آستانه نابود شدن قرار گرفته بود،جبهه جنگ متلاشى شده‏اى را به یک جبهه دفاعى تبدیل مى‏کند،(به طورى)که ابو سفیان ناچار جنگ را نیمه تمام در احد مى‏گذارد و مى‏رود.

از اینجا على،بعد از افتادن حمزه،بلافاصله به عنوان بزرگترین فرمانده جنگ در میان مجاهدین پیغمبر مشخص مى‏شود.پیش از او به عنوان یک قهرمان است،یک شمشیر زن است،اما در اینجاست که به عنوان فرمانده سپاه،به خصوص در سخت‏ترین و دشوارترین حالت جنگ،خودنمایى مى‏کند و به تاریخ معرفى مى‏شود.

/ 0 نظر / 20 بازدید