ویژگی های اقتصادی شهرستان کازرون

ویژگی های اقتصادی شهرستان کازرون

 

شهرستان کازرون با وسعتی معادل 4119 کیلومتر مربع حدود 3/3 درصد کل مساحت خاکی استان فارس را به خود اختصاص داده است . اقتصاد اصلی شهرستان بر پایه کشاورزی ( زراعت ، باغداری) و دامداری استوار است . شهرستان کازرون از نظر تنوع اقلیمی جایگاه ویژه ای را از نظر تنوع تولید محصولات زراعی و باغی دارا می باشد .

سطح  زیرکشت زراعی سالانه شهرستان به گندم ( آبی و دیم ) جو ( آبی و دیم) ذرت دانه ای ، برنج ، سیب زمینی ، پیاز ، محصولات جالیزی و گلخانه ای اختصاص دارد . رتبه شهرستان از نظر تولید در استان در کشت محصولات دیم عدد 3 و محصولات آبی عدد 10 می باشد .

باغات ( محصولات دائمی ) شهرستان شامل : مرکبات ، خرما ، انار ، زیتون و انجیر دیم و بادام دیم ( ارتفاعات و سرحدات ) می باشد بطوریکه از نظر رتبه انجیر رتبه یکم ، انار رتبه دوم ، خرما ، رتبه سوم و مرکبات رتبه چهارم را در سطح استان  به خود اختصاص داده است .

به لحاظ شرایط آب و هوائی مناسب جهت تولید و پرورش انواع دام وطیور نقش عمده ای را در اقتصاد و درآمد ناخالص شهرستان دارا می باشد . عمده دام و طیور شهرستان شامل گوسفند و بره ، بز و بزغاله ، گاو و گوساله بومی و اصیل ، گاومیش ، مرغ و خروس ، جوجه و زنبور عسل می باشد .

رتبه شهرستان نسبت به استان در زمینه فعالیتهای دامداری و طیور ششم ، در زمینه تولید و پرورش گاو وگوساله بومی یکم ، گاومیش رتبه سوم ، بزغاله رتبه چهارم ، مرغ و خروس رتبه پنجم و گوسفند و بره رتبه ششم می باشد .

امرار معاش مناطق روستائی به طور عمده از کشاورزی و دامداری انجام می گیرد ، علاوه بر این بخشی از جمعیت مناطق شهری نیز از طریق کشاورزی و دامداری ارتزاق می نمایند .

 

میزان تولیدات کشاورزی و دامداری و در آمد ناخالص ملی شهرستان سال 1382

 

ردیف

نوع تولید

سطح / اصله / تعداد

میزان تولید

( به تن)

 

در آمد ناخالص ملی

( هزار ریال )

1

پرتقال

3250

81250

162500000

2

لیمو ترش

330

4680

9360000

3

لیموشیرین

200

5600

8400000

4

نارنگی

710

17750

35500000

5

نارنج

135

3375

5062500

/ 0 نظر / 22 بازدید